Ansvar och förnuft

Som en viktig del av föräldraskapet ingår att inför barnet föregå med gott exempel och lära ut vad som är rätt och vad som är fel. Angränsande till detta är också ett långsiktigt ansvarstagande som beröra såväl föräldern, som barnet. 

Att föregå med gott exempel

Att svara på vad ansvarstagande föräldraskap är, är svårt eftersom det såklart skiljer sig beroende på vem som frågas. Vissa tycker att barnuppfostran i stor utsträckning ska utgå ifrån trial and error-teorin. Barnen ska få göra fel, göra om och göra rätt. Har man inte bränt sig på elden så vet man inte att den är varm och farlig, och så vidare.

Detta medan andra