Ansvar och förnuft

Som en viktig del av föräldraskapet ingår att inför barnet föregå med gott exempel och lära ut vad som är rätt och vad som är fel. Angränsande till detta är också ett långsiktigt ansvarstagande som beröra såväl föräldern, som barnet. 

Att föregå med gott exempel

Att svara på vad ansvarstagande föräldraskap är, är svårt eftersom det såklart skiljer sig beroende på vem som frågas. Vissa tycker att barnuppfostran i stor utsträckning ska utgå ifrån trial and error-teorin. Barnen ska få göra fel, göra om och göra rätt. Har man inte bränt sig på elden så vet man inte att den är varm och farlig, och så vidare. Detta medan andra

Att föregå med gott exempel är den viktigaste uppgiften som förälder. När man har ett barn är det mycket viktigt att förmedla och lära ut vad som är rätt och vad som är fel. Det är inte bara barnet som måste ta ansvar för sina handlingar, utan föräldern har ett långsiktigt ansvarstagande som berör både föräldern och barnet.

Att uppfostra barnet med trial and error är inte det enda sättet att lära ut värderingar och moral. Föräldrarna måste också vara förebilder för sina barn. Man måste visa på ett tydligt sätt att man tar ansvar för sina egna handlingar och att man har ett ansvar att följa lagar och regler. Genom att föregå med gott exempel kan föräldrarna lära sina barn viktiga moraliska värderingar som de kan använda sig av i framtiden.

Föräldrar måste också se till att lära ut vad som är rätt och vad som är fel samt att man följer lagar och regler. Det är viktigt att föräldrarna förmedlar stöd och trygghet, och att de konsekvent och jämnt återger de värderingar och den moral som de vill att sina barn ska ha. Det är också viktigt att man försöker att förstå sitt barn och att man ger det stöd och hjälp det behöver för att kunna ta ansvar för sina egna handlingar.

Föräldraskapet är inte alltid lätt, men man måste alltid se till att föregå med gott exempel. Det är viktigt att man tar ansvar för sina barn, men det är även viktigt att man tar ansvar för sig själv. Man måste vara en förebild för sina barn och visa på ett tydligt sätt att man tar ansvar och följer de lagar och regler som finns. Genom att föregå med gott exempel och lära ut vad som är rätt och vad som är fel, kan man hjälpa sina barn att utveckla förnuft och ansvarstagande.

Erika Robertsson